Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach 38. edycji konkursu inicjatywy CORNET. Celem Inicjatywy jest wspieranie i rozwój badań branżowych, w których szczególnie uwzględnia się rolę MŚP. Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.

W ramach Inicjatywy CORNET mogą być finansowane projekty o dowolnej tematyce zgodnie z potrzebami danego zrzeszenia branżowego.

Termin składania wniosków: 25 września 2024 r.

Więcej informacji na stronie NCBR.