Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG) ogłaszają trzeci konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka, niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Przedsięwzięcie umożliwia ściągnięcie do Polski wybitnych naukowców-liderów, którzy mogą zorganizować tutaj swoje zespoły badawcze. Jest to zatem szansa dla wybitnych uczonych z całego świata na prowadzenie badań w najlepszych międzynarodowych zespołach.

Wnioski można składać do 23 marca 2020 r. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie NCN.