Dział Nauki

Komisja Europejska wysunęła propozycję uruchomienia pierwszego w historii programu Cyfrowa Europa z budżetem o łącznej sumie 9,2 mld Euro. Program ten mający na celu rozwijanie zdolności cyfrowych Europy oraz zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności UE znajduje się obecnie w fazie konsultacji przed umieszczeniem go w wieloletnich ramach budżetowych Komisji Europejskiej (2021-2017). Szczegóły propozycji wraz z obszarami, które ona obejmuje znajdują się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.