Dział Nauki

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych – COST (European Cooperation in Science and Technology) to program finansowany przez UE, który umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań sieciowych w szerokim zakresie tematów naukowych.

W celu wzięcia udziału w Akcji COST niezbędne jest formalne zaakceptowanie przez Polskę Memorandum of Understanding (MoU) dotycząego danej Akcji (chyba, że jest to akcja do której Polska już przystąpiła). MoU danej Akcji COST jest akceptowane przez Koordynatora Krajowego COST podczas nominacji pierwszego członka MC (Komitetu Zarządzającego). Aby Koordynator Krajowy COST mógł zaakceptować MoU, zgodnie z przyjętą wcześniej procedurą, konieczne jest wysłanie pisma przez przynajmniej jedną jednostkę  do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o podjęcie kroków w celu formalnego przystąpienia Polski do danej Akcji.

Więcej informacji o Akcjach COST.

Aktualne Akcje COST.

Krajowym Koordynatorem COST w Polsce jest: 

Jadwiga Mrozowska, główny specjalista
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3, pok. 378
00-529 Warszawa
tel.: 22 52 92 378
e-mail: