Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach międzynarodowego programu ERA-NET Cofund MarTERA - Maritime and Marine Technologies for a new Era. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro.

Termin składania wniosków: do 27 marca 2020 r. UWAGA! Zmiana terminu składania wniosków: do 24 kwietnia 2020. Aktualizacja na stronie NCBR.

Do konkursu można zgłaszać projekty, których tematyka dotyczy następujących zagadnień:

PA1: Environmental friendly maritime technologies

PA2: Innovative concepts for ships and offshore structures

PA3: Automation, sensors, monitoring and observations

PA4: Advanced manufacturing and production

PA5: Safety and security

Więcej informacji o konkursie na stronie NCBR.