Dział Nauki

Agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE 2020. W ramach tego konkursu, w obszarze „Industrial and Service Transformation” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Procedura konkursowa, w tym ocena wniosków będzie odbywać się zgodnie z regułami konkursu CORE 2020.

Obszar „Industrial and Service Transformation” obejmuje następujące zagadnienia:

  • Trusted data-driven economy and critical systems
    • Security and cybersecurity, reliability and trust
    • Cyber-physical systems
  • Future computer & communication systems
  • Autonomous and intelligent systems and robotics for earth and space
  • Fintech/RegTech and transformative applications of distributed ledger technologies
  • Fundamental tools and data-driven modelling and simulation Specific rules for researchers co-funded by the above agencies m

Termin składania wniosków: 22 kwietnia 2020 r. --> zmiana terminu na 4 maja 2020 (Aktualizacja na stonie NCBR)

Więcej artykułów na stronie NCBR.