Dział Nauki

W ramach programu Narodowa Agencja Wymiany Akademicjkiej zaprasza naukowców z zagranicy do odbywania staży podoktoranckich w Polsce. Program umożliwia wizyty na polskich uczelniach i w jednostkach naukowych oraz badawczych zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.

Aplikację w Programie składa indywidualny naukowiec, który:

  • uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska,
  • nie posiada polskiego obywatelstwa,
  • co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce.

Termin składania wniosków: do 23 kwietnia 2019 r.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.

Więcej informacji o programie.