Dział Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomia kolejną edycję przedsięwzięcia,pozwalającego sfinansować koszty napisania wniosku w programach europejskich,pod nową nazwą „Granty na granty – promocja jakości III”.  Dofinansowanie to, podobnie jak w ubiegłych latach, mogą otrzymać koordynatorzy projektu, koordynatorzy pakietu lub samodzielni wnioskodawcy, których wniosek otrzymał wymaganą ilość punktów (osiągnął próg treshold).

Nabór wniosków rozpocznie się 10 czerwca 2019 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Więcej informacji w komunikacie MNiSW