Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w konkursie Miniatura 3. Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Doświadczenie zdobyte przy realizacji i rozliczeniu niewielkiego zadania może ułatwić staranie się o inne formy finansowania. W konkursie mogą składać wnioski badacze posiadający stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 zł. Łączna kwota przeznaczona na drugą edycję konkursu MINIATURA wynosi 20 mln zł.

Nabór wniosków prowadzony jest do 30 września 2019 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.