Dział Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”.  W ramach tego programu dofinansowane mogą być m.in. projekty H 2020 w ramach MSCA RISE i COFUND.

Celem programu jest wsparcie uczestnictwa jednostek naukowych w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, m.in w ramach:

  1.  programów badawczych Unii Europejskiej (m.in. Horyzontu 2020);
  2.  innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

Projekty będą dofinansowane do 90% kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez jednostkę na realizację projektu ze środków krajowych.

Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się w dniu 15 lipca 2019 r. i jest prowadzone za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) w trybie ciągłym.

Więcej szczegółów znajduje się w komunikacie MNiSW.