Dział Nauki

Celem głównym wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych, a w szczególności:

  • określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
  • wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Konkurs zostanie otwarty w III kwartale 2019 r.

Nabór i ocena wniosków będą prowadzone w trybie ciągłym z podziałem na rundy, do 30 czerwca 2020 r. Konkurs nie ma ograniczenia tematycznego.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 30 mln zł.

Więcje informacji na stronie NCN oraz NCBR.