Dział Nauki

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs na stypendia dla wybitnych niemieckich uczonych - liderów w swoich obszarach badawczych, prowadzących badania wnoszące istotny wkład w naukę światową - na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce. Celem stypednium jest uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długookresowej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać do konkursu polscy uczeni.

Stypendia przyznawane są na okres od 3 do 6 miesięcy.

Wysokość stypendium wynosi równowartość 4 000 € miesięcznie.

Termin naboru wniosków: 30 września 2019 r.

Więcej informacji na stronie: FNP