Dział Nauki

W dniu 07.01.2020 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków o udział w Programie Polskie Powroty 2020.

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.Optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych  oraz prac rozwojowych na światowym poziomie, wynagrodzenie odpowiadające europejskim standardom oraz możliwość stworzenia Grupy Projektowej to główne założenia Polskich Powrotów.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie do 31 marca 2020 roku. UWAGA! Zmiana terminu składania wniosków: 23 kwietnia 2020 (Aktualizacjia)

Szczegółowe informacje na temat aplikowania w konkursie znajdują się na stronie NAWA.