Dział Nauki

Program Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta jest obecny w Polsce nieprzerwanie od 1959 r. Misją Komisji jest rozwijanie i wzmacnianie współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Wyróżniającym się studentom i absolwentom polskich uczelni oferowane jest finansowanie na rozpoczęcie studiów w USA.

Komisja Fulbrighta prowadzi również centrum doradztwa edukacyjnego EducationUSA, gdzie można uzyskać wiarygodne informacje na temat systemu szkolnictwa wyższego w USA. Komisja jest organizacją non profit, której działalność finansowana jest przez Departament Stanu USA oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o umowę bilateralną.

  • Graduate Student Award - to program dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA, finansujący pierwszy rok nauki w wysokości do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok.
    Termin składania wniosków: 24 kwietnia 2020
  • Junior Research Award - to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej.
    Termin składania wniosków: 22 maja 2020
  • Senior Award - to program dla pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych. W czasie pobytu w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej, trwającego od 3 do 10 miesięcy, stypendysta realizuje własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny.
    Termin składania wniosków: 1 czerwca 2020

 

Informacje o poszczególnych programach oraz procedury aplikacyjne dostępne są na stronie Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta..