Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza  Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 „Kurs na MO...
Informujemy, iż w związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wykorzystanie infrastruktury badaw...
Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i...