Dział Nauki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddział...
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) pełniąca funkcję Instytucji Wdrażającej (IW) ogłasza na...
25 czerwca rozpoczyna się nabór wniosków w ramach działania 3.5 POWER – Zintegrowane Programy...
7 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, rozpoczęło trzy konkursy w ramach działania 3...
Zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji poświęconej naborowi wniosków pt. "Mistrzo...
Informujemy, iż w związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wykorzystanie infrastruktury badaw...