Dział Nauki

31 października rozpocznie się nabór wniosków w ramach działania 1.1 Działalność badawczo ...
Informujemy, iż w związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wykorzystanie infrastruktury badaw...
Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i...