Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych ...
Informujemy, iż w związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wykorzystanie infrastruktury badaw...
Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i...