Dział Nauki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddzia...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza  Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 „Kurs na MO...
Informujemy, iż w związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wykorzystanie infrastruktury badaw...
Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i...
Informujemy, że uległy zmianie zasady promocji i oznakowania projektów wszystkich umów podpisan...
Informujemy, że na stronach internetowych dotyczących funduszy UE, znajdują się aktualne harmon...