Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka po raz drugi ogłaszają konkurs na utworze...
Sieć QuantERA zapowiada nowy konkurs w obszarze technologii kwantowych, którego ogłoszenie plano...
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na polsko - niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk ...
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na polsko - niemieckie projekty badawcze. W ramach konkur...