Dział Nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie obejmujących dzia...
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła konkurs pn. KATAMARAN, którego celem jest wsparci...
Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG) ogłaszają drugi konkurs na utworze...