Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG) ogłaszają drugi konkurs na utworze...
Narodowe Centrum Nauki oraz Sieć QuantERA ogłaszają konkurs w obszarze technologii kwantowych. ...
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na polsko - niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk ...
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na polsko - niemieckie projekty badawcze. W ramach konkur...