Dział Nauki

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. 2018, poz. 1066).

Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. 2015, poz. 1693).

  1. Załącznik nr 1 - wniosek budowlany
  2. Załącznik nr 2 - wniosek aparaturowy
  3. Załącznik nr 3 - wniosek informatyczny
  4. Załącznik nr 4 - raport roczny inwestycja budowlana
  5. Załącznik nr 5 - raport roczny inwestycja aparaturowa i informatyczna
  6. Załącznik nr 6 - raport końcowy inwestycja budowlana
  7. Załącznik nr 7 - raport końcowy inwestycja aparaturowa i informatyczna

Wnioski należy przygotować za pomocą kreatora wniosków inwestycyjnych w systemie OSF.

Komunikat MNiSW dotyczący sposobu realizacji inwestycji służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-dotyczaca-sposobu-realizacji-inwestycji-sluzacej-potrzebom-badan-naukowych-lub-prac-rozwojowych.html