Dział Nauki

1. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na Działalność upowszechniającą naukę (DUN) w roku 2019. DUN to realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. Nabór wniosków juz sie rozpoczął i potrwa do 31 października 2018 r. Więcej informacji na ten temat znajduje sie na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-wnioskow-o-finansowanie-dzialalnosci-upowszechniajacej-nauke-na-2019-r.html

2. W 2017 r. uruchominy został nowy konkurs pt. DIALOG. Program ten obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:„Doskonałość naukowa”„Nauka dla innowacyjności”„Humanistyka dla rozwoju”. Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. O granty mogą aplikować zarówno jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki, jak i konsorcja.Dofinansowanie dla jednego grantu wynosi: od 100 tys. do 2 mln zł. Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r. Ogłoszenie o konkursie, wzory dokumentów i szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.