Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki udostępniło na swojej stronie internetowej wstępny harmonogram konkursów ...
Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora. Celem k...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że od 15 stycznia 2018 r. do 15 marca 2018 r. b...
Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 1 maja do 31 grudnia 2017 roku w systemi...
OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-...
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram