Dział Nauki

1. Informacje dla wnioskodawców

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-wnioskodawcow

 

2. Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku w konkursie Miniatura

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/miniatura/instrukcja-miniatura1-2

 

Informacje dot. uzupełniania danych jednostki we wniosku :

Status organizacyjny: A1. Uczelnia

Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór: Uczelnia wojskowa (zgodnie z art. 2.1 pkt. 24)

Podział ze względu na profil działalności: AUT - Uniwersytet techniczny (w rozumieniu art. 3.2)

Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego?: NIE

Kierownik jednostki (zmiana dostępna po edycji): Prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński,

eng. Vice - Rector for Research Prof. Krzysztof Czupryński, PhD. Eng.

Elektroniczna skrzynka podawcza ESP (ePUAP): /WAT/skrytkaESP

Siedmiocyfrowy Identyfikator gminy: 146502 8

NIP: 527-020-63-00

REGON: 012122900

KRS: nie dotyczy

Adres siedziby: ul. gen. W. Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa, mazowieckie

Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki?: TAK

Skrócona instrukcja obsługi Web of Science

PKD -Polska Klasyfikacja Działalności: P.85.42.B

 

Do uzupelnienia skrócona karta projektu

 

Kontakt: Dział Nauki