Dział Nauki

1. Informacje dla wnioskodawców

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-wnioskodawcow

2. Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku w konkursie Miniatura

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura3

 

Informacje dot. uzupełniania danych jednostki we wniosku :

Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? TAK

Klasyfikacja podmiotu zgodnie z ustawą o finansach publicznych (lista rozwijalna): Uczelnie publiczne

Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji bądź postępowania upadłościowego?: NIE

Czy podmiot otrzymuje subwencję na prowadzenie działalności naukowej?: TAK

Kierownik podmiotu / Osoba uprawniona do reprezentacji (należy dodać prorektora ds. naukowych): Prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński,

eng. Vice - Rector for Research Prof. Krzysztof Czupryński, PhD. Eng.

Elektroniczna skrzynka podawcza ESP (ePUAP): /WAT/skrytkaESP

NIP: 5270206300

REGON: 012122900

KRS: nie dotyczy

Elektronizny Identyfikator Naukowca ORCID: www.orcid.com

Adres siedziby: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, mazowieckie

{/sliders}

Do uzupelnienia skrócona karta projektu

Kontakt: Joanna Kumor (tel. 261 837330; e-mail: )