Dział Nauki

Kierownik Działu Nauki

dr hab. inż. Anna Spadło

tel. 261 839 037, faks 261 837 745
e-mail:
bud. 100, pok. 106

Sekcja Badań Naukowych

dr Patrycja Bryczek-Wróbel – kierownik sekcji
tel. 261 837 565, e-mail , bud. 100 pok. 101

mgr Jacek Wróbel
tel. 261 837 565, e-mail , bud. 100 pok. 101

mgr inż. Joanna Kumor
tel. 261 837 330, e-mail , bud. 100 pok. 103

Sekcja Funduszy Europejskich

mgr Karol Komorowski – kierownik sekcji
tel. 261 839 402, e-mail , bud. 100 pok. 111

mgr Jolanta Połeć
tel. 261 839 679, e-mail , bud. 100 pok. 111

mgr Rafał Kardaś
tel. 261 839 192, e-mail , bud. 100 pok. 109

mgr Paulina Chrzanowska
tel. 261 839 192, e-mail , bud. 100 pok. 109

Sekcja Nauki

mgr Izabela Szatkowska - kierownik sekcji
tel. 261 839 133, e-mail , bud. 100 pok. 107

mgr Joanna Luberadzka
tel. 261 839 056, e-mail , bud. 100 pok. 106

kpt. mgr inż. Dorota Górska
tel. 261 839 750, e-mail , bud. 100 pok. 107

        mgr Marcin Męziński
        tel. 261 839 036 e-mail , bud. 100 pok. 106

Sekretariat Prorektora ds. naukowych

mgr Jadwiga Kossowska
tel. 261 839 031, e-mail , bud. 100 pok. 174