Dział Nauki

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych w uznaniu ich osiągnięć naukowo-badawczych. Warunkiem jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres trwania stypendium. Stypendium może być przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Więcej informacji na stronie MNiSW