Dział Nauki

Program "Diamentowy Grant" to coroczny program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukierunkowany na wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów i absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania. W ramach programu wsparciem mogą być objęci wybitnie uzdolnieni:

  • studenci jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontunuują naukę,
  • absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera w roku ogłoszenia konkursu

Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • nie posiadają tytułu zawodowego magistra,
  • nie są laureatami poprzednich edycji konkursu,
  • posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2,
  • prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe.

Więcej informacji na stronie MNiSW