Dział Nauki

Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej "START" powstał, żeby wspierać wybitnych młodych uczonych, którzy nie ukończyli 30 r.ż. i zachęcać ich do dalszego rozwoju naukowego. Stypendium jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł, które mogą przeznaczyć na dowolny cel.

Więcej informacji na stronie: FNP