Dział Nauki

Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Mobilność Plus" ma na celu umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie. Program ma pomóc uczestnikom w dalszym rozwoju kariery naukowej przez zdobycie doświadczenia i wiedzy dzięki udziałowi w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju. Środki finansowe na uczestnictwo w programie mogą być przyznane na okres od 6 do 36 m-cy.

Aktualne ogłoszenia o konkursie dostępne są w na stronie: MNiSW