Dział Nauki

Stypendia rządu francuskiego.

Program finansuje ponad 400 miesięcy stypendiów rocznie i umożliwia wymianę uniwersytecką oraz naukową między Francją i Polską. Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2  (BGF Master 2-gi rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat) realizowanego między Francją i Polską.

STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO: skierowane są do polskich studentów pragnących kontynuować studia we Francji. 

STYPENDIUM EIFFEL: skierowane jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcą odbyć studia we Francji  w trzech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie oraz prawo i nauki polityczne.

Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Campus France oraz Instytu Francuskiego w Polsce.