Dział Nauki

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.) jest największą na świecie organizacją wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. Główne zadania DAAD w Polsce to wspieranie współpracy polskich i niemieckich uczelni, naukowców i studentów oraz przyznawanie stypendiów polskim studentom, absolwentom i naukowcom na wyjazdy do Niemiec.

Dzięki DAAD rokrocznie ponad 130 000 studentów i pracowników nauki z całego świata realizuje pobyty studyjne i naukowe za granicą. Równie intensywnie DAAD angażuje się w proces umiędzynarodowienia niemieckich uczelni, reformowanie systemów oświaty w państwach rozwijających się, a także wspieranie rozwoju germanistyki i promocję języka niemieckiego za granicą.

Najbliższe terminy składania aplikacji o stypendia dla doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich dostępne są na stronie DAAD Polska.