Dział Nauki

Przedstawione niżej procesy uzgodnień i podpisywania dokumentacji aplikacyjnej oraz sprawozdawczej powstały w oparciu o przepisy zawarte w Zarządzeniu nr 14/RKR/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie „Zasad prowadzenia projektów badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji związanych z działalnością naukową w WAT" oraz w Zarządzeniu nr 37/RKR/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie umów i pełnomocnictw cywilnoprawnych oraz upoważnień administracyjnych.

Kierownik projektu ma prawo wystąpić z wnioskiem o przydzielenie spośród pracowników Działu Nauki osoby odpowiedzialnej za bezpośrednie wsparcie w pracach projektowych, zwanej „Konsultantem". Rolą Konsultanta może być administracyjne wspieranie kierownika projektu w zakresie kompletności i poprawności formalnej opracowywanej dokumentacji aplikacyjnej lub monitorowanie terminowości składania oraz wsparcie formalne przy opracowywaniu dokumentacji sprawozdawczej.