Dział Nauki

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów WAT na spotkanie informacyjne z przedstawicielem Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD. Spotkanie odbędzie się 23 października 2018 r. w Bibliotece Głównej WAT (sala nr 7AB) o godz. 10.00

Dzięki DAAD rokrocznie ponad 130 000 studentów i pracowników nauki z całego świata realizuje pobyty studyjne i naukowe za granicą. DAAD jest tym samym jedną z największych na świecie organizacji wspierających międzynarodową wymianę akademicką.

Rejestracja na spotkanie trwa do 18 października 2018 r.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 do celów związanych z realizacją spotkania informacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).