Dział Nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej już po raz trzeci zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników akademickich ze stopniem doktora do składania aplikacji w Programie im. Bekkera. W ramach tej inicjatywy stypendialnej możliwe jest odbycie wyjazdów naukowych i naukowo-dydaktycznych.

W konkursie mogą brać udział naukowcy reprezentujący dowolną dziedzinę nauki. NAWA nie wprowadziła także ograniczeń w odniesieniu do krajów docelowych wyjazdu. Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców.

Termin składania wniosków: do 18 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie Narodowej Agencji Wymiany Narodowej.