Dział Nauki

Stypendia rządu francuskiego.

Program finansuje ponad 400 miesięcy stypendiów rocznie i umożliwia wymianę uniwersytecką oraz naukową między Francją i Polską.

Stypendia Master 2 (drugi rok studiów magisterskich): stypendium na okres od 1 do 10 miesięcy na ukończenie studiów magisterskich we Francji. Stypendysta otrzymuje 700 € na każdy miesiąc pobytu we Francji.
Termin składania wniosków: 03/2021

Stypendia na zrealizowanie Doktoratu: stypendium na trzy czteromiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu cotutelle albo codirection. Stypendysta otrzymuje 1060 € na każdy miesiąc pobytu we Francji.
Termin składania wniosków: 05/2021

Pobyt Badawczy: stypendium skierowane do polskich i zagranicznych badaczy pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcieliby prowadzić badania we Francji.
Termin składania wniosków: nabór zakończony

STYPENDIUM EIFFEL: skierowane jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcą odbyć studia we Francji  w czterech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo oraz nauki polityczne.
Termin składania wniosków: 8 sierpnia 2021

Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Campus France oraz Instytu Francuskiego w Polsce.