Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otworzyło nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu AAL (Active Assisted Living Programme). Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na udział polskich podmiotów przeznaczyło 500 000 euro.

Termin składania wniosków: 21 maja 2021.

Więcej informacji o konkursie na stronei NCBR.