Dział Nauki

Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej Pan gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek przyznał stypendia na rozwój naukowy z tytułu działalności publikacyjnej za rok 2019. Zgodnie z zarządzeniem nr 55/RKR/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. stypendia otrzymali pracownicy WAT, którzy uzyskali największą liczbę punktów za publikacje ujęte w obowiązującym wykazie czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Gratulujemy!

Lista rankingowa.