Dział Nauki

W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, większość krajowych i zagranicznych instytucji przyznających dofinansowanie przesunęła lub w najbliższym czasie przesunie ustalone wcześniej terminy składania dokumentów konkursowych oraz wszelkiego rodzaju sprawozdań i raportów dotyczących realizowanych projektów.

W trosce o zaplanowanie realizacji wymienionych przedsięwzięć w sposób prawidłowy, prosimy o bieżące monitorowanie komunikatów zamieszczanych na stronach internetowych tych instytucji oraz śledzenie informacji zamieszczanych na stronie Działu Nauki WAT.

Aktualne komunikaty:

Narodowe Centrum Nauki:
Wydłużeniu uległ termin składania raportów
Przesyłanie dokumentów do NCN
Utrudniony kontakt z pracownikami biura NCN
Komunikat ws. wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:
Do 1 czerwca 2020 r. uległ wydłużeniu termin aplikowania w konkursie 3/1.1.1/2020 Szybka ścieżka dla Mazowsza
Aktualny harmonogram POIR na 2020 r.
Aktualny harmonogram POWER na 2020 r.
Sprawozdawczość w Funduszach Strukturalnych 2007-2013
Uproszczenia w rozliczaniu projektów w czasie pandemii
Wielkie wyzwanie: Energia - przedłużenie naboru wniosków
ALL 2020 - zmiana termnu składania wniosków

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej:
Kontakt z NAWA

Komisja Europejska:
Nowe, przedłużone terminy składania wniosków w programie Horyzont 2020

Akcje COST
Open call collection date - postponed April Open Call

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przesunięty termin składania raportów
Sposób składania umów w programach MNiSW
Sposób składania raportów, aneksów i korespondencji