Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło szybką ścieżkę dostępu do funduszy na badania nad COVID-19. Konkurs skierowany jest do badaczy, którzy mogą poszerzyć wiedzę na temat COVID-19, sposobów diagnozy, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

  • Termin składania wniosków: 14 kwietnia 2020 r.
  • Ogłoszenie wyników konkursu: I połowa maja 2020 r.
  • Budżet konkursu: 10 mln zł.

Więcej informacji na stronie internetowej NCN.