Dział Nauki

Ministerstwo na stronie Konstytucji dla Nauki przypomniało o obowiązku posiadania nr ORCID i umieszczenia tam publikacji dla osób których osiągnięcia będą wykazywane na potrzeby ewaluacji. Podkreśliło że tylko publikacje które będą na profilu ORCID będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji. Obowiązek ten wynika z art. 265 ust. 1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym:

„Monografie naukowe i artykuły naukowe uwzględnia się w ewaluacji , jeżeli informacje o nich są umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami określonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 353 pkt 1. Informacje wprowadzają do bazy danych osoby prowadzące działalność naukową.”

Ośrodek Przetwarzania Informacji zarządzający PBN i POLON zadeklarował że będzie możliwość wymiany informacji dotyczących publikacji pomiędzy PBN a ORCID. Jednak będzie to wymagało udziału naukowca. Z poziomu profilu naukowca trzeba będzie „wysłać” rekord (publikację) do systemu ORCID. Ma być to uproszczone i ograniczać się w sumie do kliknięcia w ikonę przy konkretnej publikacji.

W związku z tym ważne jest, aby PBN był zasilony publikacjami. Kolejnym krokiem jest, aby każdy naukowiec założył (o ile jeszcze nie ma) konto w PBN, połączenie go z POLON i ORCID i w końcu przyporządkowanie do swojego profilu w PBN publikacji. Publikacje będą w tzw. PBN Core, który zasilany jest rekordami przez importerów publikacji z każdej instytucji naukowej. Każda publikacja (także wieloautorska) jest tylko raz wpisana do PBN Core. Czyli jeżeli jest np. dwóch autorów z dwóch różnych instytucji to tylko jedna instytucja wpisuje daną publikację (na zasadzie kto pierwszy). Autor będzie musiał wybrać z PBN Core swoje publikacje.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących połaczenia PBN-POLON-ORCID zapraszamy do kontaktu: