Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki wydało komunikat w sprawie realizacji projektów badawczych w czasie pandemii COVID-19, w którym informuje, że zgodnie:

  • z zapisami umów o realizację i finansowanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz
  • z pismem Dyrektora NCN z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ujednolicenia zasad realizacji projektów

możliwe jest przedłużenie okresu realizacji projektu badawczego do 12 miesięcy od pierwotnego terminu jego zakończenia, dokonane przez podmiot na wniosek kierownika projektu.

Szczegółowe inforamacje znajdują się na stronie NCN.