Dział Nauki

Z przyjemnością informujemy, że na stronie WAT powstało specjalne miejsce, w którym Wojskowa Akademia Techniczna może pochwalić się najlepszymi publikacjami swoich naukowców:
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/list/najlepsze-publikacje-4/

Na stronie zamieszczene będą krótkie opisy publikacji (2-3 akapity) z abstraktem graficznym ilustrującym tematykę badawczą oraz link do tekstu źródłowego typu Open Access.

Zgodnie z rekomendacją JM Rektora, planujemy popularyzację publikacji za 200 pkt oraz 140 pkt, ewentualnie na wyraźne życzenie autorów również tych za 100 pkt.

Prosimy, by w terminie do 2 tygodni od ukazania się takiej publikacji (z otwartym dostępem) przesłali Państwo informację do Pani Karoliny Duszczyk, redaktora naukowego w Dziale Nauki, na adres:

Wiadomość powinna zawierać:

  1. Tytuł artykułu, nazwę periodyku naukowego, datę publikacji i nazwiska wszystkich autorów (także spoza uczelni).
  2. Link do publikacji.
  3. Krótki opis w języku potocznym (w miarę możliwości z pominięciem sformułowań specjalistycznych) - jaki problem badawczy podejmuje publikacja, jaki jest wniosek z badań.
  4. Krótki opis możliwości zastosowania opisanej innowacji w praktyce - najlepiej przykład, branża, sfera zastosowań.
  5. Abstrakt graficznym ilustrujący problematykę badawczą - jako oddzielny plik graficzny.

Opis nie ma powielać treści zawartych w abstrakcie publikacji, jedynie ogólne informacje. Po szczegóły odsyłamy czytelników przez link - bezpośrednio do artykułu.

Redaktor naukowy zapewni pomoc w przygotowaniu opisu.

Istnieje możliwość - dodatkowo i niezależnie od informacji o publikacji - napisania popularnonaukowego tekstu szerzej podejmującego tematykę Państwa prac naukowych.