Dział Nauki

Od czerwca Biblioteka Główna WAT oferuje wsparcie w przygotowaniu Planu Zarządzania Danymi Badawczymi.

Przeszkoleni pracownicy Biblioteki oferują pomoc i doradztwo w procesie przygotowania Planu Zarządzania Danymi Badawczymi w zakresie:

  • formalnej poprawności dokumentu,
  • doboru odpowiedniego repozytorium dla danych badawczych,
  • stosowania zasad FAIR DATA w projekcie naukowym.

Więcej informacji: https://www.bg.wat.edu.pl/data-steward