Dział Nauki

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Dział Krajowego Punktu Kontaktowego, dotyczącym możliwości finansowania B+R+I w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności z programów UE – Europejskiego Funduszu Obronnego oraz klastra Bezpieczeństwo Cywilne na rzecz Społeczeństwa w HE.

Podczas spotkania eksperci reprezentujący Ministerstwo Obrony Narodowej oraz NCBR – Dział Krajowego Punktu Kontaktowego przedstawią bieżące informacje dotyczące planowanych konkursów i ich tematyki.

Więcej szczegółów oraz agenda spotkania on-line znaduje się na stronie KPK.