Dział Nauki

Na portalu "Funding & tenders" Komisja Europejska (KE) opublikowała treści tegorocznych konkursów (call for proposals) w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (European Defence Fund, EDF).

EDF służyć będzie finansowaniu wspólnych prac badawczych i rozwojowych w zakresie sprzętu wojskowego i technologii obronnych. W latach 2021-2027 budżet EDF wyniesie 7,95 mld EUR (w tym 2,65 mld EUR na badania naukowe oraz 5,30 mld EUR na prace rozwojowe).

Projekty badawcze (które wygrają konkurs) będą finansowane w 100% z budżetu EDF i nie wymagają oficjalnego poparcia MON.

Konsorcja będą musiały składać się z co najmniej 3 podmiotów z co najmniej 3 różnych państw członkowskich UE lub stowarzyszonych (na chwilę obecną jest to Norwegia).

Szczegóły nadchodzących konkursów znajdują się na portalu F&T.