Dział Nauki

Minister Obrony Narodowej ogłosił II edycję Konkursu na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską z zakresu sztucznej inteligencji lub nowoczesnych technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Poprzez ten Konkurs MON chce popularyzować wiedze i inspirować środowiska akademickie do prowadzenia badań i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Naszą intencją jest docenienie absolwentów uczelni i młodych naukowców, których prace z zakresu sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii mogą znaleźć zastosowanie w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa. 

Konkurs przeprowadzany zostanie w czterech kategoriach:

I.    konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu sztucznej inteligencji, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,

II.  konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu nowoczesnych technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,

III. konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu sztucznej inteligencji, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,

IV. konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu nowoczesnych technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Uczestnikami Konkursu w kategorii I i II mogą być osoby, które obroniły pracę inżynierską lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – nie wcześniej niż 1 października 2018 r.

Uczestnikami Konkursu w kategorii III i IV mogą być osoby, które obroniły rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora – nie wcześniej niż 1 października 2018 r.

Suma nagród w Konkursie wynosi 86 000 zł.

Prace muszą być napisane w języku polskim i można je zgłaszać do 13 sierpnia 2021 r. w formie papierowej lub elektronicznej.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/ii-edycja-konkursu-na-najlepsza-prace-inzynierska-magisterska-i-rozprawe-doktorska-z-zakresu-sztucznej-inteligencji-lub-nowoczesnych-technologii-w-lacznosci-posiadajaca-potencjal-zastosowania-w-obszarze-obronnosci-lub-bezpieczenstwa-panstwa