Dział Nauki

Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi na polskich uczelniach wyższych lub w innych jednostkach naukowo-badawczych.

Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla  studentów studiów doktoranckich na polskich uczelniach.

Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Fundacji.

Informacje o Programie w mediach społecznościowych:

Facebook

Wnioski można składać do 15 listopada 2021 r. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w lutym 2022 roku, a decyzje zostaną ogłoszone w marcu 2022. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: