Dział Nauki

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza innowacyjnych naukowców do udziału w XIII edycji konkursu "Innowator Mazowsza".

Konkurs skierowany jest do naukowców, których praca doktorska dotyczy innowacyjnych rozwiązań w zakresie innowacji techniczych (proktuktowych i procesowych), organizacyjnych czy marketingowych, możliwych do zastosowania w praktyce biznesowej. Celem projektu jest wyłonienie młodych talentów, które opracowały i wdrożyły innowacyjne rozwiązania w regionie Mazowsza.

Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez złożenie formularza "Innowacyjny Naukowiec" dostępnego pod adresem: innowatormazowsza2021.pl w terminie do 7.09.2021 r.

Łączna pula nagród wynosi 113 tys. zł oraz atrakcyjne nagrody od Partnerów Konkursu.