Dział Nauki

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki ogłosiła dwa specjalne konkursy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

Konkursem „Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie codzienne – opór" Fundacja chce wnieść wkład w badania nad losami Polski i Polaków podczas II wojny światowej. Polsko-niemiecki zespół autorów ma przygotować całościowe historyczne opracowanie na temat niemieckiej okupacji. Wybrane istotne aspekty badań to: nowe granice i ustrój okupacyjny, praca przymusowa i przymusowe migracje, rozbicie wieloetnicznego społeczeństwa polskiego, losy polskiej kultury i edukacji oraz życia religijnego pod rządami nazistów, ruch oporu i bezpośrednie następstwa wojny w Polsce.

Konkurs „Kultura pamięci: media – koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku" ma pozwolić na analizę kultur pamięci. Naukowcy zidentyfikują między innymi mocne i słabe strony w postrzeganiu kraju sąsiedniego. Celem badań będzie także wyjaśnienie, dlaczego w niektórych dziedzinach istnieją duże różnice między stanem wiedzy w społeczeństwie a wynikami badań naukowych. Istotne jest również pytanie o to, jakie media kształtują dzisiaj obraz historii wśród młodzieży w Polsce i w Niemczech.

Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2021 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie PNFN.