Dział Nauki

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przygotowaniem wniosków o dofinansowanie w zakresie badań i innowacji, realizowanych w międzynarodowych konsorcjach     w Programie Ramowym Horyzont Europa na szkolenie w tym zakresie. Wydarzenie będzie miało charakter on-line i odbędzie się 30 września 2021 r. w godz. 10:00 – 12:45.

Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in. jak wyszukać odpowiedni konkurs, nawiązać współpracę międzynarodową i jakie są zasady tworzenia konsorcjum. Poznają strukturę wniosku o dofinansowanie projektów badawczo-innowacyjnych i innowacyjnych oraz dowiedzą się w jaki sposób wypełnić jego poszczególne sekcje w szczególności pod kątem kryteriów oceny projektów.

Rejestracja na stronie wydarzenia.