Dział Nauki

Wychodząc naprzeciw regulacjom wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych oraz przepisom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie informacji i promocji projektów B+R, przygotowaliśmy wzory plakatów i tablic promocyjnych z logo NCBR i godłem WAT w stopce.

W zakładce Promocja Projektów Krajowych znajdują się wzory tablic i plakatów w wersji edytowalnej - zalecamy stosowanie tych wzorów we wszystkich nowo przyjętych do realizacji projektach krajowych, dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (m.in. w ramach programu SZAFIR).