Dział Nauki

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Trzeci konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje temat zgłoszony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

  • Faza I: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych - 1,8 mln zł - maksymalnie 6 projektów;
  • Faza II: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych - 2,2 mln zł - maksymalnie 3 projekty (jednak nie więcej niż 1/2 projektów realizowanych w I fazie);
  • Faza III: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych i/lub prac przedwdrożeniowych - 1 mln zł - maksymalnie 1 projekt.

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych, nie może uzyskać dofinansowania.

Całkowity budżet konkursu to 18,4 mln zł.

 

Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 grudnia 2021 r.

Zakończenie naboru wniosków: 27 stycznia 2022 r., godz. 16:00

Więcej informacji na stronie NCBR.