Dział Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza kolejną edycję konkursu na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendium może otrzymać osoba wykazująca się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej i posiadająca, w dniu przyznania stypendium, status młodego naukowca. Status młodego naukowca będzie weryfikowany zarówno na dzień złożenia wniosku, jak i na dzień podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu stypendium.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora
    albo
  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie na podstawie umowy o pracę. Okres 7 lat jest liczony od daty (a nie od roku) uzyskania stopnia doktora.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w systemie ZSUN/OSF.

Moduł składania wniosków o stypendium zostanie udostępniony w systemie ZSUN/OSF w dniu 1 grudnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie: MEiN