Dział Nauki

Konkurs MSCA Staff Exchanges 2021 – system naboru wniosków otwarty

Granty MSCA Staff Exchanges promują międzynarodową, międzysektorową i interdyscyplinarną współpracę w dziedzinie badań i innowacji poprzez wymianę personelu oraz dzielenie się wiedzą na każdym etapie łańcucha innowacji. Budżet konkursu 2021 to 72,5 mln euro. Wnioski należy składać do 9 marca 2022 r.

MSCA Staff Exchanges to 4-letnie projekty badawczo-innowacyjne realizowane poprzez oddelegowanie pracowników (naukowców, doktorantów oraz kadry zarządzającej, administracyjnej i technicznej) pomiędzy instytucjami z różnych krajów tworzącymi konsorcjum projektu. Konsorcjum powinno składać się z minimum 3 organizacji zlokalizowanych w 3 różnych krajach, o kompetencjach wzajemnie się uzupełniających.

Więcej szczegółów na portalu.